Vrácení zboží ve lhůtě 14 dní

V případě, že jste spotřebitel, máte právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některém z našich výdejních míst. 

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (vaše IČ je uvedeno na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Není-li předem dohodnuto jinak.

Dodržení 14denní lhůty

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení níže.
 • Odešlete formulář prosím mailem na obchod@store4you.cz a následně přibalte ke zboží.
 • Zboží odešlete zpět na vlastní náklady na adresu E Retail s.r.o., s formulářem ODSTOUPENÍ od KS, Kroužek 99, 638 01, Rousínov a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.
 • Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy :

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů.

Adresa pro zaslání (vrácení) zboží ve 14 denní lhůtě :

Zboží zasílejte na adresu :

E Retail s.r.o., Kroužek 99, Rousínov, 683 01

Výjimkou jsou případy, kde je odstoupení od smlouvy výslovně písemně předem ujednáno.

Stručný přehled na závěr :

 • od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat.
 • zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu - výjimku tvoří např. audio a video nosiče či software
 • zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu všech nákladů spojených s novým zabalením zboží
 • je možné vrátit i zboží použité, ale dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy

 

© 2015 - store4you.cz - pro radost z vaření